תרבות הגלישה בסלולר

מוצרי ספיגה למבוגרים, למד עוד בנושא מקלחון, this, למד על טיפול דינאמי

כיום הסמארטפונים משנים את פני עולם המחשוב, בשנים האחרונות טענה זו מגובה בנתונים רשמיים. אחד המכונים המובילים בארצות הברית לסקרים ה- "American Life Project&Pew Internet " חקר את השפעותיה של הטכנולוגיה על התרבות האמריקאית. בממצאיו העלה מכון זה במחקרו נתון מרשים ביותר- למעלה מ 30% מתושבי ארצות הברית מחזיקים מכשיר סמארטפון בבעלותם. ואם לא די לנו ברושם ראשוני זה. נדווח שלרבע מכלל מחזיקי הסמארטפון זהו המכשיר העיקרי לגלישה באינטרנט.
ועל הנתון האחרון מוכרחים אנו לדעת את הדעת כי לא דבר זוטר הוא. אולם לפני שנכתוב את שרעפינו נציג נתון נוסף העולה ממחקר זה –תשעה מכל עשרה בעלי סמארטפונים משתמשים בהם לגלישה באינטרנט לקריאת אימיילים על בסיס יום יומי. קרי הסמארטפון הוא הכלי העיקרי לעידכון נתונים אינטרנטיים. אשר על כן אל לנו להתפלא אם רואים אנו מדי יום ביומו בתחנות אוטובס או רכבות, שליפה אינסטינקטיבית של המכשיר מתוך הכיס כאילו עברו בזה הרגע בבחינת אילוף כלבים מקצועי בראותם תחנת אוטובס.

מה המשמעויות של אילוף כלבים זה. נענה בפשטות, שינוי עמוק בהתנהגות תרבותית. הנגישות לאינטרנט במקומות ציבוריים וברגעים שבהם ניתן להבליח כמה דקות לגלישה באינטרנט מגדיל משמעותית את הגלישה באינטרנט במקומות לא שגרתיים. הזמינות המרבית במייל ככלי העיקרי לתקשורת ובפייסבוק כאתר המתעדכן באופן שוטף כל שעות היממה הנו דבר שרבים כבר השכילו להבין שמשהו השתנה כאן.

היינו מכנים זאת רציחתו של הזמן הפנוי הקטן שצץ לנו מפעם לפעם במהלך היום. אותו זמן שבעבר ניצלנו לשיחה קצרה עם האדם שממולנו, לנשימה ארוכה וזמן למחשבות ולמנוחה מתמלא כיום במילוי צריכה של התקשורת האינטרנטית. אולם הצריכה היא צריכה לפי הממצאים האחרונים לתקשורת לא חיונית כמו הפייסבוק ודומיהם.

למידע בנושא חיפוי אבן

Comments are closed.